10te larfa : melferto kafi'a.

"co es vynut?"

 edixa mi nun el lirna.
 ci fegeseffe ircalartonj mal lovik nestil io lex mygies waxunderger niv molo'i fonti'a mal larpyleson corshes xoleon mi.
 ydicelo es niv xorln. faikleone zu fankas mol i es sidnytyrnasch unde zu tierij adit atapazo'd pc mol. dyinen ladira votyno es la lex le fontasidnytyrlen ly. si feat nefqunergen zexi'oyli'd reichat jusnuko es filx la xorln.
 lirna yst diurl mal nea xeleffe mi'l.

"jol mi ydicel edixa......"
"ers vynut. la lex es lurfayl krafir. la lex marvel niv ises el lartass."
"krafir lex lurfa e'd surulusti......?"
"jexi'ert."

 wounsa ler mi moute stikiesn mal infend zexi'oyli'd fam. reichaton cinaste irzarst lirna. ci korniteson flanon xel stikiesn zu veles jiesno. pa, ci xark ci fai jusnuko kafi'ajteso z'irzarst nala'ct.

"hjaw!"
"ar, nace ja......

 edixa mi p'es la lex'i fua plasio, celes ydicelo ci'st. mels la lex, mi m'jel la verben, mi kverniacel aplansalastan el ci.

"ers mi'd feg......?"
"ja, cene ci lex letix lesur fqa xale irzarst fiurs xelerl. la lex lap g'es, elenorfen niv."

 jol mi xosnies fai lkurfo la lex pelx lirna kin stikiesn hmeine'tj.

"harmie krafir lex lurfa e'd surul cuturl snovin?"
"snovinesti?"
"krafir lex lurfa e'd fonto io xelerl es niv snovin?"
"ar, co kantet reichat ja?"

 edixa mi mak lales stikiesn lirna'l. aplansalaxy ci ternejafna pa no io nefreichatolon irzarst. lapon unsesylikantes delso'tj. mi lurfa letiacirst lirna'c dalle lovik nestil mal ci fiurxeson fyrstlainses aplansala'c.

"nefreichatolon irzarsterl letix nefsuiten xolol. zu, fqa xale liardien xurfey io la lex es."
"xelesyke'd kafi'a es......?"
"mer, la lex xale mors es ja."

 ci senost la lex mal konvxorlnajton lales fyrstla stikiesne'l zu mi letix. lipalain anfi'e'ct lex feocaf dyinen ladiravol metista veles finejto lipalain larta'st pesta xanaroutuss.
 pa, mi fav feocaf niv. mi klie dyine'c fai vxorlnajteso rabbijassa'd lkurftless. lirna'st lipalain anfi'e'it icveo es flenti'a. pa, xekydo mi'd lkurftless fai la lex i es xupurmaineso li'usnirta. lfa'd en'iar es iso panqate barlie mels xekydo nisse'st lkurftless'it fal reniernol.
 mag, selene mi nun la lex.

"lirnasti, rabbijavirle io veles stieso harmie?"

 mal, lirna joppes xallelx selene lkurfo mels texto'd la snietij. mi ekce mili melx liaxi ci dekut.

"lipalernan mol niv fal rabbijavirle. rabbija il tilieston xel kafi'a."
"ers tiliestonj ja."

 lirna mak corshes.
 edixa mi tuanesk panqa'd iulo fai la lex. unde io panqa'd lkurfel cix mol.
 fallerrgen lani'ar letix fallerrgen itepele'd xerfo. farli'arorgal io lex sietiv lani'ar p'itep zurmels unseserl lerj dyrilerl, ali'enegard io lex sietiv lani'ar itep niv fankavonj. selstaal io nisse'd lkurftlesse'd kraxaiunustan vatin mels dyril adit darf. lkurftless vatin ferkavergan la sietiv ad meu. rabbijavirle'd lex kantet kraxaiun at metista vatin xale la lex.

"fal klirma, hame rabbijass sties kafi'a?"
"snovine'd xale es lexel."

 metista zexi'oyli'd reichat adit snovin xale kafi'ajteso veles kantet leusj kraxaiun z'es "lexel".
 lirna xeumon kin snyxt kafi'a zu xyrkerrgen xurfey'l.

"fqa es chetel."
"ers snyxt kafi'a?"
"ja, ers elx cene lex xel e'd kafi'a."

 dalle lkurferl, cene mi xel lex distyk sederl fal snyxt kafi'a zu ci kin. kraxaiun l'es "chetel" elx jol kantet metistaj elx distykol sederle'st i xale kafi'a.
 mal, liaxi lirna yuihurk des. mi m'josxe, miss josnyn el kanfithlimir. edixa ci kin dovieden lael. kanfitestavala'd anlircnej p'es suite, junarlergola'ct isol xale kafi'a jui unses marla'l.

"fgir es xavil"
"dovieden kafi'asti?"
"niv, ers starnkax iulo."

 liaxu starnkaxol xale ursxes ad plasi lirna's. veafelze'tj firlex kanteterl. metista, starnkax kafi'a veles stieso . lirs, nefxelola'tj cilarp kinen plasio'it l'ankalefenes ci'd anfi'erlenol karse mi'd disien zu knon plasi.
 mi tisod la lex xale iulo dlirlo lirna kon komeg fal fontalobusal.

"jopp......!"

 ci is ziechijavol'i nefsuitenola'c melx jol konarjeny megon pa lanxerva lern les dolisn na. pa, liaxa ci cuturl tierijerfey zu jyrus tierij. panqa'd tierij aceslenj tydiest lex malfarno fegen lirna. mi lanxerva derok stedelonj ci'd lixer. mal, edixa miss iesnyx deserrfey'l fai dosnuderlestan. tierij at xelvin pusnist letisfatyrkanta'tj.

"lirnasti! elajarnerfen!?"

 mi alsat lixereseffergon stedel levuf lirna'dy. mi fonti'a als lixerstan mal larpi'sci delok. nie, metista liz fav mol niv jol.
 ci ficixmefi dlirlo mi xallefis ci'c. ci metista jielujon firlex niv mels voleso jol. mi delok larpi'sci mels nefemolo lpothol dlirlo veles dettiso pesta mi'd larfistan.

"irfel ala'r.vilanasti ja"

 edixa mi cuturl niv fusafa'd ytarta. pa, mi firlex lapj viroto cinefhartkarfel larta'c. fai la lex, mi nefflesvergolon rattelejtes jol.

"......mi es alen, xeparfebikaxtovalasti. selene mi celes tuano la lex'i lu pa."

トップに戻る