7te larfa : portvirtax ad ekyter'd sieod.


 lirs, edixa mi firlex panqa'd iulo. "buzini'r" l'es kraxaiun es lirna'd nexme ly. wioll jol mi karx le loler liestu fua firlexo kraxaiunustan.
 liaxu lirna nat en siuna. e sties felx wioll jol niv cuturl lys. selene niv mi za'ccavon derok arsonj eskij siuna. e g'is loler rattel fon chexiler acirlan, elx deliu ci cecio mi snoj kanstakten rattel.

"lirs, tarlasti. lusarkesejterl mol faller dosyterl?"
"portvirtax las mol ja......"

 tarl moute l'arfecalexes portvirtax lerj jiejut. mi m'icve la lex, perne mele jieniej zu mol lirna'st. mi pen arfecalex mal larzi'it moutergon vonserna lakima'l. tarl beslkaimavon xel mi.

"edixa mi dosyt la lex fua lirnactor ja"
"ers jol"

 panqa'it mak moutergon vonserna lakima'l. la lusarkes ettaraksecea 'dy zu veles ycaxo fai set kakiteosso i celnirdoyes fal lakim. ers doisn fai portvirtaxa'd snoriej at. el yrpla xale icvergerl velbarleil cedoxirle la lex mal knloano es les vynut jol.
 mi jel statiumu'd fusaf fai icco'd doisnerl dlirlo mi firlex stujin fyrstla'c edixa. ci'it siurnerle'd falvit ler lirna falvitsel fqa. fal la lusarkes ad doisnon knloanen larta, xyfoatoston nefevxorlnajter es le vers. jol si at firlex jurmostan. liaxu tarl xelvin fercuc niv kloupho mi'st.

"fi selene co knloan, celes icveo. xel."

 larzi'it letixejipon kverniacel fal lirna'd fontalobusal. ci faot xel mi'd feg ad larzi malfarnool'tj. cime'st la lex'it icveo'i text niv jol.
 hame ci'st dejixestana'd farvil'it letixo celes fai "buzini'r" mal hame veles deso efan banerdex. cene mi tisodasyk fai dirjeiumustan lap.

"miss celdin co neffua kjilfo flen iulo. tvarcar la lex plax ja?"
"......"

 lirne xallefis mi'd feg mal ekceilon systus xelol. mal, siunavisi'a ler qa'd ledyd eli'arme cuturl mal icve larzistan zu mi'st letix. la lex'it lakime'ct letixelst melx jol ci'd fiurs malst kafi'a lyme.
 la lex es mi aprart.. mi marvel arfecalex mal lirna icve xale tvalenia. jol ci set es vodyp o elx edixu lolerrgon icve niv ple knloano jol.
 jol larpi delok mels tarl at failx xelol knloanol ci'st. hwahwovilertz lusus mal lakeule'i tena esunsar edixa. ers xale cuturlo duliete's lerj xurta.

"lirs, harmie nio velg fua ci xalurmerl?"
"ci letix ekyter xalurmerl lap ja."

 "lirna xalurmerl es stuniesen barl. jol ci makhxalur falx tarl adurtil kyrdentixti'lt. ladir io lex xalur arkirfarverl molal'i qune niv pa la lex xale xalurmerle'd xalepeo'd ycus es falamtenen. la lex apasken es jeteulyo zu veles siurno jyledrisersse'st mianastan cixj lernemertaverl. lostutesul la lex xale mors mol niv.

"sietiv ekyter xalurmerl'tj fal ekce sodyst. co niv lkurf xale la lex jarneu?"
"lulas mol luaspast. pa, jol ci xalur mi'd xalwa fal ekceil."

 tarl is feg fon velesol beslto.
 mi letix niv eifli'eya zu anniaven tistahs mag plorulon letix niv julupia xalurmerl. deliu lirna lernekceilon merli'e na jol. cene mi f'icve elx rabbija xalurmerl, la lex es les vynut fua ci. pa, icveo es snietij fai anfarmiavalerrgolastan.
 fal tisodil xale la lex, yuihurk fas nesnerleso alfalkant fal snutok. khmarl illema melfert xurn mal moute stikiesn. eser la lex'i es tarl. misse'c si's qante iso ircalart fai lyda.
 lirna xel la lex mal jusnukon ficixmefi. edixa naston pusnist atj knloano portvirtax. firlex, jol acirlanaxm adit la lexe'd nesnerl, alfalkant es niv farfelen fua niss. jol farfel fua miss is ydicelo adit kvasm, et fua eterss. atj naciserl la lex es dalle la lex. lirna celes josnuko mi'st. la lex xale snenik mol niv fal ark xelal jol.
 eustiravil io tarl vietist arkenaxuceserl mal khmarl fas eski cuturlo stijulo.

"ers en'iar?"
"ar, ekce eskijtes." wioll mi nienululst el nuloval de."
"harmie velg fqassa'c?"
"ham? harmie co xelvin lkurf xale rattelcergeser."
"miss icve als co ler ja. mi jel la verben."
"selene mi lkurf ny la lex ja."

 tarl stisnieve'd jurklala'c snestunon lkurf el fqa.

"edixa cene mi celdin mianastan gelx myrdavo es suiten ja. mer, selene mi xel ci belsho pelx chbiar es jetesce ja."
"tarlsti......"

 viroteinil ler panqa'd snenik io anknish anfarmiavala'ct knon l'iesnyx mian'it celdin jol zelxj xarln'tj rattelejtes. yst mea, jol si josnusnon xel si'st untirkon arte'eleso'tj. si es jukarlence ja. jol mi notules fal iulo pesta larfi si'dy.
 lirs, mi niv nun pa si'd en'iar es harmie men ly. fIWf z'es farzist iccesi'aviratust werlficelisi'aj jesce werlficelenasch fankasa'd fegardalili'a ratterl adit sesnudo iccerss. tarl es latucen en'iar zu veles blesvao la lexe'st. pa, mi tilieston nun niv en'iarstan.

"salar, deliu co celes dovakysnavo ci'st."
"ar, ja....."

 edixa tarl lkurf xale la lex mal eski tydiest snutok ler. p'ers intarmerdett, la lex xelvin es niv nunerl. cene favilon firlex wioll.
 liaxa mi ad lirna nea is qa'd larta zu mol fal snutokastan.

トップに戻る